ne demek?

Boşama işini yaptırmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-denFiil

Kullanımı;

"Bir banka memurundan boşattığı kızını bana yamamayı kafasına koymuştur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-şat-mak