boşatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşatmaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şa-ta-bil-mek