boşanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karı ve koca mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvan, başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bol bol akmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Baskı altında gergin duran bir şey, birden ve hızla kurtulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şan-mak