boşanma davası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şan-ma da-va-sı