boşaltma havzası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sularını ırmağa veya göle veren, eğimli, belli bir genişlikte olan arazi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şalt-ma hav-za-sı