boşaltılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşaltılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şal-tı-la-bil-mek