boğunuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısık, boğuk

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıntılı, kapalı, donuk


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğu-nuk