boğuntu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zor soluk alma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi, vurgunculuk, ihtikâr

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğun-tu