boğumlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğum oluşmak, boğum boğum olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ses çıkarmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğum-lan-mak