boğum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğulmuş, sıkılmış yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "boğum boğum"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğum