ne demek?

Boğulmuş, sıkılmış yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"boğum boğum"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-ğum

Kamış, saz vb. bitkilerle parmakların şişkince bölümü

Kullanımı;

"Sağ elinin şehadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti."

İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer

Tipi / Türü;

anatomi

Kullanımı;

"Lenf boğumları. Sinir boğumları."