boğuşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mücadele etmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabalamak, altından kalkmaya çalışmak, uğraşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğuş-mak