boğmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek.

2. Anlamı (eş anlamlısı):

El, ip, zincir vb. ile bir şeyi çepeçevre sıkmak.

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Motorlu taşıtlarda fazla yakıt, motoru çalışmaz duruma getirmek.

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Renkler uygun düşmemek.

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunaltmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Silik bir duruma getirmek, bastırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamamıyla kaplamak, sarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,mecaz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumu başka bir durum yaratarak örtmeye çalışmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i,mecaz"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Peş peşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i,mecaz"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişmesine engel olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğum yeri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "ayıboğan" "bağboğan" "çakalboğan" "gelinboğan" "itboğan" "kadıboğan" "kaplanboğan" "kurtboğan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
boğ-mak