boğdurabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğdurma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğdurmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
boğ-du-ra-bil-mek