boğazlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğazlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğazlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğaz-la-ya-bil-mek