boğazlanabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğazlanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğaz-la-na-bil-mek