ne demek?

Karşılıklı olarak birbirini boğazlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz -leFiil

Kullanımı;

"İçimde bir boşlukla karmakarışık bir doluluk boğazlaşıyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-ğaz-laş-mak


Kıyasıya dövüşmek

Kullanımı;

"Küçük rekabetler, ihtiraslar, birbirlerini öldürmeden bırakmayacaklarını zannettiren boğazlaşmalar ve bu boğazlaşmaların nasıl ve niçin olduğu anlaşılmadan canciğer oluşlara inkılap eden tecellileri oluveriyor…"