boğazlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirini boğazlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyasıya dövüşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğaz-laş-mak