ne demek?

Boğazına düşkün olma durumu; şikemperverlik

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-ğa-zı-na düş-kün-lük