boğazına düşkün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyip içmeyi çok seven "(kimse)", şikemperver

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğa-zı-na düş-kün