boğata ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçtan yapılmış, yuvarlak, delikli makara

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca bigotta


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğa-ta