boğan otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan "(Acunitum napellus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğan otu