boğalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğa olarak kullanılmak için ayrılan bir yaşından yukarı erkek sığır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğa-lık