boğa güreşçisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğa güreşi yapan kimse, matador, toreador, torero

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ğa gü-reş-çi-si