biyolojik saat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılarda her türlü olayın oluşmasına ayrılan süre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-yo-lo-jik sa-at