biyokatalizör ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca biocatalyseur


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-yo-ka-ta-li-zör