biyoenerji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bioénergie


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-yo-ener-ji