ne demek?

Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca bioénergie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-yo-ener-ji