bittabi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Arapça bi'ṭ-ṭab

Örnek / Cümle; "Bazı milletlerin zevk âlemlerini memleketimizde tatbike kalkmak bittabi hatadır."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ta-bi