bitkisel kazein ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küspe ve sıvı yağ artıklarından elde edilen azotlu madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ki-sel ka-ze-in