bitkimsi hayvanlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-kim-si hay-van-lar