bitki topluluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzer doğal olaylara ve yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüş almış bitkilerin tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ki top-lu-lu-ğu