bitivermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabucak bitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklenmedik bir anda ortaya çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Öğretmen, yanımızda bitiverdi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ti-ver-mek