bitirmiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgili, açıkgöz

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-tir-miş