bitirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Bu hızla devam edersek akşam olmadan bitirebiliriz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitirmeye gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ti-re-bil-mek