bitişkenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitişken olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-tiş-ken-lik