bitişken ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan, bitişimli, iltisaki

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "bitişken dil"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-tiş-ken