bitişimli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitişken. "(kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan, iltisaki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ti-şim-li