bitap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yorgun. "(Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça bītāb

Örnek / Cümle; "Çalışmaktan bitap işçiler gölgede dinleniyordu."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-tap