birlikten kuvvet doğar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-lik-ten kuv-vet do-ğar