birleştirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-leş-ti-ri-le-bil-mek