ne demek?

Birleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-i -leFiil

Kullanımı;

"Bilim diliyle şiir dilini, yazı diliyle konuşma dilini hepten birleştirebilir miyiz?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bir-leş-ti-re-bil-mek


Birleştirme becerisi bulunmak