birleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-leş-ti-re-bil-mek