birleşik oy pusulası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Seçime katılan partileri simgeleriyle tek bir kâğıt üzerinde ayrı ayrı gösteren oy pusulası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-le-şik oy pu-su-la-sı