birleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşme gücü bulunmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-le-şe-bil-mek