birincil enerji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Enerjinin herhangi bir değişim veya dönüşüm uygulanmamış biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rin-cil e-ner-ji