birinci zabit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerde kaptandan sonra gelen, en büyük rütbeye sahip olan kaptan, ikinci kaptan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rin-ci za-bit