birimler bölüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "yüzlük birimler bölüğü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rim-ler bö-lü-ğü