birim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kümenin her elemanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "birimkare" "birimküp" "birim tüketimi" "birimler bölüğü" "son birim" "biçim birimi" "leksik birimi" "nazım birimi" "para birimi" "ses birimi" "sözlük birimi" "zaman birimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rim