birikmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplanıp yığılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Boru patlayınca bütün su salona birikmiş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir araya gelmek, toplanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine eklenip çoğalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rik-mek