bireysellik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birey olma olgusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey-sel-lik