bireyselleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi ayrı olarak, bireysel olarak göz önüne almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey-sel-leş-tir-mek