bireylik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi dış gözlemciler gözünde benzersiz, tek kılan özellikler veya bunların tek biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireyi benzerlerinden ayıran niteliklerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey-lik