bireyleşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türle ilgili bir örneğin bireyde gerçekleşmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütünün parçalarından birisinin gelişerek belirgin ve bağımsız bir duruma gelmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey-leş-me